Hjelpesider

Forhåndsvisning av nettsider i cPanel

Forhåndsvisning av nettsider

Du kan bruke forhåndsvisningsfunksjonen for å se nettsider du har lastet opp i cPanel selv om du ikke har publisert nettsidene og/eller hvis DNS peker til en annen adresse. Denne funksjonen er nyttig hvis du for eksempel har flyttet fra en annen leverandør, men ønsker å kontrollere at nettsidene er satt opp rikitg på vår server før du publiserer.

For å starte forhåndsvisning må du vite ip-adressen til serveren og ditt kontonavn. Hvis du ikke kjenner ip-adressen, finner du dette i den venstre stolpen (Stats) når du har logget inn i cPanel:


Ditt påloggingsnavn (kontonavn) finner du i velkomstmeldingen du har fått tilsendt fra oss. Dette er samme navn som du bruker for å logge inn i cPanel og FTP.

Adressen for å forhåndsvise siden ser slik ut:
http://<ipadresse>/~<kontonavn>

Eksempel:
Dersom ip-adressen til serveren er 212.125.204.217 og kontonavnet ditt er minbruker vil adressen se slik ut:
http://212.125.204.217/~minbruker

Søk i hjelpesidene:

Kategorier