Hjelpesider

Webpost (cPanel)

Alle e-postkontoer har tilgang til en webpost-løsning. Med webpost kan du lese din e-post uansett hvor du befinner deg i verden; alt du trenger er tilgang til en maskin med internettilgang.

For å logge på webpost, åpne nettleseren og skriv inn adressen http://webmail.dittdomenenavn.no/ (erstatt "dittdomenenavn.no" med ditt domenenavn).

Eksempelvis vil webpostadressen for e-postkontoen mittnavn@klikk1.com være http://webmail.klikk1.com/.

Du logger på med hele e-postadressen din som brukernavn og ditt e-postpassord.

Når du har logget inn ser du denne siden:


De tre øverste valgene gir deg muligheten til å velge hvilket webpostsystem du ønsker å bruke. Hvis du ikke allerede har lært deg et av disse systemene å kjenne, anbefaler vi at du velger Roundcube.

Merk også at du kan gjøre endel innstillinger for e-postkontoen din (f.eks. endre passord, legge inn videresending, autosvar m.m.) fra webpostløsningen.

Screenshots fra de tre ulike webpostsystemene

Horde:


SquirrelMail:


Roundcube:

Søk i hjelpesidene:

Kategorier