Hjelpesider

Opprette MySQL-databaser (cPanel)

Den enkleste måten å opprette MySQL-databaser og tilhørende databasebruker på i cPanel, er å bruke veiviseren.

Opprette database og databasebruker vha. veiviseren
1. Logg på cPanel
2. Trykk på ikonet MySQL Database Wizard (bildet under):


3. Legg inn ønsket navn på databasen. Husk at brukernavnet ditt automatisk blir lagt foran i databasenavnet. I eksempelet nedenfor har vi logget på cPanel med brukeren klikk1 og lagt inn navnet mindatabase. Navnet på databasen blir da klikk1_mindatabase. Trykk Next Step.


4. Databasen er nå opprettet. For å kunne legge inn og hente ut data fra databasen må du opprette en databasebruker som har tilgang til å gjøre dette. Skriv inn navn på databasebrukeren. Husk at også her blir ditt cPanel-brukernavn lagt til foran navnet du legger inn. Legg inn et passord for brukeren og trykk Create User.


5. Velg hvilke rettigheter brukeren skal ha til databasen. Det er en god idŤ å ikke gi brukeren flere rettigheter enn applikasjonen trenger. Se brukerveiledningen for applikasjonen du installerer for informasjon om hvilke rettigheter som trengs. Trykk Next Step.


6. Databasen er nå opprettet. Oppsummeringen viser navnet på databasebrukeren og databasen du har lagt til:


Informasjonen du trenger for å gi din webapplikasjon tilgang til databasen er navn på databaseserver, databasenavn, brukernavn og passord.

I eksempelet vi har brukt over vil informasjonen se slik ut:
  • Databaseserver: localhost
  • Databasenavn: klikk1_mindatabase
  • Brukernavn: klikk1_bruker1
  • Passord: passordet vi la inn i veiviseren

Navn på databaseserver er alltid localhost når du oppretter databaser i cPanel.

S√łk i hjelpesidene:

Kategorier