Hjelpesider

Sette rettigheter på filer og mapper (Plesk)

Enkelte webapplikasjoner har behov for spesielle rettigheter (for eksempel skriverettigheter) til filer eller mapper på webområdet. Ved levering er webområdet satt opp med kun leserettigheter for webapplikasjoner, men du kan selv endre rettighetene etter eget ønske i kontrollpanelet. Husk at å gi applikasjonen større rettigheter utgjør en sikkerhetsrisiko. Samtidig er det slik at enkelte applikasjoner ikke vil fungere med mindre du gir dem visse rettigheter. Les veiledningen til applikasjonen du installerer nøye, og gi ikke applikasjonen rettigheter utover det som er absolutt nødvendig.

I det følgende eksempelet skal vi gi en webapplikasjon lese- og skriverettigheter til mappen "skrivbar_mappe".

1. Logg på kontrollpanelet
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Velg domenenavnet du skal gjøre endringer på (i dette tilfellet dittwebhotell.no, bildet under):


4. Trykk på File Manager-ikonet for å åpne filutforskeren (bildet under)


4. Webområdet ligger i mappen httpdocs. Trykk deg derfor først inn i denne mappen (bildet under):


5. Finn mappen/filen du vil endre rettigheter på og trykk hengelåsikonet lengst til høyre for mappe-/filnavnet (bildet under):


6. Vi skal nå sette rettighetene. Fremgangsmåten her kan variere noe avhengig av hvilken type applikasjon du skal endre rettighetene for, men for applikasjoner som benytter PHP eller klassis ASP burde det være tilstrekkelig å følge du anvisningen under:

  • Ta vekk avkrysningen for "Allow inheritable permissions..." ettersom vi ønsker å angi egne rettigheter for denne mappen i stedet for å arve rettigheter fra mappen over.
  • Hvis du samtidig ønsker å endre rettighetene på eventuelle filer og mapper som allerede ligger i mappen du skal redigere, må du krysse av for "Replace permission entries on all child objects...".
  • Trykk på Plesk IIS User (IUSR_[dittdomenenavn]). Aktive rettigheter for denne brukeren vises til høyre.
  • Kryss av i ruten "Modify" i kolonnen "Allow" for å gi applikasjonen både lese- og skriverettigheter. Merk at systemet automatisk krysser av i ruten for andre rettigheter som vil bli aktivert som følge av dette.
  • Trenger applikasjonen full tilgang til mappen/filen krysser du av for Full Control i kolonnen "Allow".
Eksempel på ferdig utfyllt skjema for å gi IUSR-brukeren modify-rettigheter til en mappe:


7. Trykk OK for å lagre endringene.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier