Hjelpesider

Aktivere støtte for ASP og ASP.NET (Plesk)

Før du kan kjøre ASP eller ASP.NET-kode på nettstedet ditt, må du aktivere støtte for disse tjenestene. Dersom du ikke aktiverer støtten, vil eventuelle ASP/ASP.NET-filer du laster opp til webområdet ikke vises på siden, eller hele kodefilen vil vises i klartekst på nettsiden.

Viktig: Hvis du skal aktivere støtte for ASP.NET må du først forsikre deg om at du har tilgang til å starte IIS Application Pool etterpå. Dette gjør du ved å kontrollere at ikonet IIS Application Pool er tilgjengelig (ikke grået ut) fra kontrollpanelet.

Aktivere støtte for ASP/ASP.NET

1. Logg på kontrollpanelet
2. Trykk på ikonet Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du ønsker å aktivere ASP/ASP.NET-støtte på (bildet under)


4. Trykk på Web Hosting Settings (bildet under)


5. Kryss i avkrysningsruten for språket du vil aktivere. For klassisk ASP krysser du av for "ASP". For ASP.NET krysser du av for ASP.NET og velger versjonsnummer (i bildet under har vi aktivert støtte både for ASP og ASP.NET 3.5):


Obs: Merk at ASP.NET 3.5 identifiseres som versjon 2.0 i innstillingene ettersom Microsoft regner ASP.NET 3.5 som et tillegg til versjon 2.0. Det er versjon 3.5 som er installert på serveren.

6. Trykk OK for å lagre.

Viktig når du installerer støtte for ASP.NET

Når du aktiverer støtte for ASP.NET oppretter webserveren automatisk en egen application pool for nettsidene dine. Imidlertid blir ikke denne poolen startet av serveren, noe som innebærer at serveren viser en feilmelding i stedet for nettsidene dine. Etter aktivering av ASP.NET må du derfor starte application pool.

Start application pool

1. Gå tilbake til hovedsiden for domenet
2. Trykk på ikonet IIS Application Pool (bildet under)


3. Trykk på ikonet Switch On for å slå på application pool (bildet under).

Søk i hjelpesidene:

Kategorier