Hjelpesider

E-postlister (Plesk)

E-postlister brukes for å distribuere e-post til alle mottakerne i listen. Det er en langt bedre løsning for distribusjon av e-post til flere mottakere enn å legge flere adresser i mottakerfeltet, fordi du bare sender en e-post (fremfor mange) til listen, mens mailserveren sørger for at e-posten vidersendes til alle de ulike mottakerne.

Opprette e-postliste i kontrollpanelet

1. Logg på Plesk kontrollpanel
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du skal opprette en liste for (bildet under):


4. Trykk på ikonet Mailing Lists (bildet under):


5. Trykk på Add New Mailing List (bildet under)


6. Skriv inn et valgfritt navn på listen og e-postadressen til maillisteadministratoren (bildet under). Trykk OK for å lagre listen.


Legge til medlemmer i en maillingliste

1. Logg på Plesk kontrollpanel
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du skal administrere en liste i (bildet under):


4. Trykk på ikonet Mailing Lists (bildet under):


5. Trykk navnet på maillisten du vil legge til medlemmer i (bildet under):


6. Trykk Add New Member (bildet under):


7. Skriv inn e-postadressen til medlemmet du vil legge til og trykk OK (bildet under):


Sende e-post til mottakere av listen

Du kan sende til alle mottakere av en e-postliste ved å sende en e-post til e-postadressen du har gitt listen. I eksempelet over har vi opprettet en liste med navn minliste i domenet dittwebhotell.no. For å sende e-post til alle listemedlemmene sender vi e-posten til adressen minliste@dittwebhotell.no.

Deaktivere en e-postliste

Merk at e-postlister kan misbrukes av andre. Vi vil derfor anbefale at du skrur av listen når du ikke skal poste til den, og heller aktiverer den hver gang du skal sende e-post til listen. Aktivering/deaktivering er en rask affære:

1. Logg på Plesk kontrollpanel
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du skal administrere en liste i (bildet under):


4. Trykk på ikonet Mailing Lists (bildet under):


5.Kryss av i boksen til venstre for listen du vil aktivere/deaktivere og trykk On/Off-ikonet for å endre status (bildet under):Slette en e-postliste

Slik sletter du en e-postliste:

1. Logg på Plesk kontrollpanel
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du skal administrere en liste i (bildet under):


4. Trykk på ikonet Mailing Lists (bildet under):


5.Kryss av i boksen til venstre for listen du vil slette og trykk Remove (bildet under):


6. Bekreft at du vil slette listen ved å krysse av for Confirm Removal (bildet under). Trykk OK.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier