Hjelpesider

Backup av Plesk-kontoen

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Plesk)

Du kan enkelt selv sikkerhetskopiere og gjenopprette data i kontrollpanelet. Du bør lage en sikkerhetskopi hver gang før du oppgraderer webapplikasjoner eller gjør andre endringer på nettstedet ditt som kan ha innvirkning på funksjonaliteten.

Ta en sikkerhetskopi

1. Logg på kontrollpanelet
2. Trykk på ikonet Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du vil sikkerhetskopiere (bildet under)


4. Trykk på ikonet Backup Manager (bildet under)


5. Du kan ta backup lokalt til serveren (Server Repository) eller via FTP til en ekstern FTP-server (Personal FTP Repository). I dette eksempelet har vi valgt å bruke Server Repository. Trykk på Back Up (bildet under):


6. Legg inn et prefiks på backupen (fornavn) og eventuelle kommentarer. Velg type backup:
  • Domain configuration: Kun domenekonfigurasjonen, ikke nettsider eller e-post
  • Domain configuration and content: Domenekonfigurasjonen og innhold. Velg mellom alt innhold (all content), alt innhold unntatt e-post (content except mail) og bare mail (mail configuration and content).
I eksempelet ønsker vi bare å ta backup av filer og databaser, og velger derfor content except mail (bildet under):


For å unngå at backupen hopper over filer som holdes åpent av systemet kan du krysse av på "Suspend domain until backup task is completed". Merk at domenet (inkludert nettsider og e-post) da vil være nede mens backupen pågår.

6. Trykk Back Up for å starte sikkerhetskopieringen.

Du blir nå videresendt til hovedsiden for backup. Øverst på siden får du en bekreftelse på at sikkerhetskopieringen har startet:


Gjenopprette data fra sikkerhetskopi

Hvis du allerede har laget en backup ved hjelp av beskrivelsen over, kan du gjenopprette området ditt fra sikkerhetskopien ved å bruke innstillingene nedenfor:

1. Logg på kontrollpanelet
2. Trykk på ikonet Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du vil sikkerhetskopiere (bildet under)


4. Trykk på ikonet Backup Manager (bildet under)


5. Du får opp en oversikt over tilgjengelige sikkerhetskopier. Trykk på sikkerhetskopien du vil gjenopprette (bildet under):


6. Velg hva du vil gjenopprette og trykk Restore for å starte gjenopprettingen (bildet under):


I eksempelet over har vi valgt å gjenopprette alt med unntak av e-post. Vi har også valgt at vi ønsker å få tilsendt en e-postmelding når gjenopprettingsjobben er fullført.

For å sikre at ikke åpne filer på området skaper problemer under gjenopprettingen, anbefaler vi at du krysser av for Suspend domain until restoration task is completed". Merk imidlertid at dette vil medføre at domenet (inkludert e-post og nettsider) er nede mens gjenopprettingen pågår.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier