Hjelpesider

Domenet står i fare for å bli slettet

Hvis du har fått mail eller brev fra Norid om at domenenavnet står i fare for å bli slettet kan dette skyldes flere forskjellige ting.

Virksomhet som ikke lenger finnes i enhets- eller foretaksregisteret
Det er et absolutt krav at .no-domenenavn er knyttet til en organisasjon som har et gyldig organisasjonsnummer. Hvis organisasjonen blir oppløst eller tvangsavviklet forsvinner denne knytningen. Domenenavnet må da overføres til en ny organisasjon med gyldig organisasjonsnummer. I motsatt fall vil domenet automatisk bli slettet av Norid.

For overføring til ny organisasjon, se denne artikkelen.

Manglende vedlikehold av domenenavn
Domenenavn må fornyes hvert år. Det er du som abonnent som har ansvaret for å fornye domenet, men det er den som til enhver tid står oppført som registrar for domenet (f.eks. Agdernett) som gjør dette for deg.

Du får tilsendt en faktura for vedlikehold/fornyelse av domenenavn hvert år fra Agdernett (unntaket er enkelte internasjonale domener hvor det er mulig å fornye for mer enn et år av gangen). Denne sendes til den adressen vi har fått oppgitt av deg. Husk at det er ditt ansvar å informere Agdernett om ny adresse og e-postadresse. Verken vi eller Norid har rutiner for å oppdatere adressene fra andre registre.

Hvis fakturaen ikke blir betalt, enten det er fordi fakturaen ikke kommer fram eller av andre grunner, vil vi ikke sende det til fornyelse. Du får da et varsel fra Norid om at domenenavnet står i fare for å bli slettet. For å unngå sletting må du ta kontakt med oss.

Merk at alle typer mislighold av dine betalingsforpliktelser overfor oss vil føre til at domenet ikke blir automatisk fornyet.

Hvis du har betalt for fornyelse av domenet, og du ellers ikke har noen fakturaer som er utestående hos oss, og du likevel får beskjed om at domenenavnet ikke er fornyet, må du ta kontakt med oss snarest.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier