Hjelpesider

Endre eier av domenenavn (generiske domener)

Endre eier av domenenavn

For å endre registrert eier av et domenenavn må du ta kontakt med kundeservice. For domener hvor det er påkrevd må gammel eier signere et eget overføringsskjema (svi sender deg dette, ferdig utfylt og klar til signatur).

Ferdig utfylt og signert overføringsskjema returneres til oss på faks, e-post eller som brevpost.

Merk at overføring av eierskap er en gebyrbelagt tjeneste (ta kontakt for priser).

For at vi skal kunne overføre et .no-domenenavn til ny eier, må vi ha følgende informasjon om ny eier:
  • Navn på bedriften som skal stå som eier
  • Organisasjonsnummeret til bedriften
  • Fullstendig postadresse
  • Telefonnummer til bedriften og til ny kontaktperson
  • E-postadresse til bedriften og til ny kontaktperson
Faktura for overføring sendes til tidligere eier med mindre annet er avtalt i forkant.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier