Hjelpesider

Fornyelse av utløpte domenenavn

Teksten under gjelder for generiske domenenavn (com/net/org/biz/info) registrert eller overført etter 1. januar 2012. Domenenavn registrert før denne datoen følger i all hovedsak de samme prinsippene, men utløper ikke alltid automatisk ved uteblitt innbetaling av faktura.
 
For andre domenenavn enn de generiske (f.eks. .no-domener) gjelder andre regler.
 
Fornyelse av generiske domenenavn
Generiske domenenavn fornyes automatisk på betalingsdato når faktura for årsavgift er registrert betalt hos oss. Husk at også hele fakturaen, inkludert eventuelle purregebyrer må være betalt. Fakturaer som ikke er fullt ut betalt blir stående i status "Ubetalt". Systemet som sender fornyelsesforespørsler fanger bare opp fakturaer som står i status "Betalt".
 
Når utløper domenet
Du finner utløpsdatoen på ditt domenenavn i kundeweb eller ved å gjøre et domeneoppslag i WHOIS. WHOIS-oppslag kan du gjøre på f.eks. denne siden:
 
Domenet utløper normalt kl. 00.00 (GMT) på utløpsdatoen. Et domene som har utløpsdato 10. november vil altså utløpe i det datoen bytter fra 9. november til 10. november. 
 
Fornyelse av utløpte domener
Du kan fornye et domene på vanlig måte i opptil 30 dager etter utløpsdatoen. Fornyelse de første 30 dagene etter utløp har samme kostnad som en ordinær fornyelse, med unntak av eventuelle purregebyrer. Selv om domenet kan fornyes som normalt i denne perioden må du være oppmerksom på at domenenavnet og alle tjenestene som er knyttet til det ikke vil fungere i perioden fra domenet utløp til det ble fornyet.
 
Ved fornyelse av et utløpt domenet kan det ta 24-48 timer før domenet er operativt igjen.
 
30 dager etter utløpsdatoen endrer domenet status fra "Expired" (utløpt) til "Redemption Grace Period".
 
Om Redemption Grace Period (RGP)
30 dager etter utløpsdato går domenet automatisk over i en status som kalles "Redemption Grace Period" (RGP). Domener som er i RGP kan ikke fornyes på vanlig måte, men må gjenopprettes/reaktiveres.
 
Når domenet står i RGP kan det ikke flyttes eller bytte eier.
 
Kostnader ved reaktivering av domener i RGP 
Reaktivering av domener i RGP innbærer høye tilleggsgebyrer! I tillegg kommer den ordinære årsavgiften. Gebyr for reaktivering av RGP må alltid forskuddsbetales.
 
Domenet slettes
Når RGP-perioden er over blir domenet lagt til sletting. Det ligger i denne statusen i 1-6 dager (varigheten er variabel for å unngå at domenehaier skal klare å forutse det eksakte tidspunktet for sletting). I denne perioden er domenet fullstendig låst for endringer. Det er ikke mulig å fornye eller gjenopprette domenet, heller ikke mot gebyr.
 
Når domenet er slettet blir det frigjort og kan registreres av hvem som helst. Tildeling av domenenavn går etter først-til-mølla-prinsippet.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier