Hjelpesider

Bruk av host-fil til midlertidige pekere

Bruk av host-fil til midlertidige pekere 

Dersom du skal flytte nettstedet ditt fra en server til en annen, eller skal opprette nye sider på en annen server, kan det være nyttig å teste sidene på ny server før du endrer pekerne i DNS. Det er to måter å gjøre dette på, den ene er å bruke forhåndsvisningsfunksjonen på serveren dersom ny server støtter dette (Plesk og cPanel støtter dette, se egne hjelpeartikler for mer informasjon).
 
En ulempe ved bruk av forhåndsvisningsfunksjonen er at eventuelle hardkodede referanser med fullstendig URL (inkludert domenenavnet) ikke vil vises riktig med mindre de også ligger på den publiserte nettsiden (på gammel server). Et eksempel kan være et bilde som peker til http://[ditt-domenenavn.no]/bilder/bilde1.jpg. Siden domenenavnet ditt fortsatt peker til gammel server, vil nettleseren ikke finne dette bildet. 
 
 

Hvordan virker host-filen

Den andre metoden er å legge inn en midlertidig "peker" i host-filen på din maskin. Informasjon som ligger i host-filen gjelder bare for den maskinen du legger det inn på, dermed kan du se nettsidene på ny server uten at det påvirker andre brukere. Host-filen fungerer på samme måte som A-records på en DNS-server, men har prioritet fremfor DNS-oppslag. Det betyr at nettleseren din vil bruke pekere i host-filen fremfor pekere i DNS.
 
Slik endrer du host-filen i Windows:
  • Trykk Start --> Alle programmer --> Tilbehør
  • Høyreklikk snarveien til Notisblokk og velg Kjør som administrator.
  • I Notisblokk trykker du Fil --> Åpne
  • I feltet Filnavn skriver du: c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
  • Nederst i hostfilen legger du inn pekerne dine (se eksempel under)
  • Trykk Ctrl + S for å lagre endringene.
 
Du kan være nødt til å lukke og åpne nettleseren på nytt for at endringene skal fungere.
 
 
Eksempel:
Vi har i dag en nettside på domenet testdomenet.net/www.testdomenet.net. Denne ligger i dag på en server med ip-adresse 1.1.1.1. Vi ønsker nå å flytte den til en server med ip-adresse 2.2.2.2, men før vi publiserer siden på den nye serveren vil vi åpne den på vår egen maskin for å se at alt ser greit ut. Vi legger derfor inn en peker til den nye serveren i host-filen. Dette gjør vi ved å legge inn to linjer nederst i filen:
2.2.2.2 testdomenet.net
2.2.2.2 www.testdomenet.net
 
Når vi nå åpner testdomenet.net eller www.testdomenet.net i en nettleser på maskinen, vil det være den nye serveren som svarer.
 
OBS: Husk å fjerne oppføringene i host-filen når du er ferdig med å teste (bruk samme fremgangsmåte som over, men fjern de to linjene du har lagt inn i stedet for å legge til nye).
 
Merk at host-filen kun kan brukes til å peke (domene)navn til ip-adresser, på samme måte som en A-record i DNS. Du kan ikke bruke host-filen for mailpekere (MX), domenealias (CNAME) eller lignende.
 

Finne IP-adressen til serveren

Hvis du ikke kjenner ip-adressen til serveren, kan du som regel finne den i kontrollpanelet. Finner du ikke adressen i kontrollpanelet, eller mangler påloggingsinformasjon til kontrollpanelet, kan du få oppgitt ip-adressen ved henvendelse til brukerstøtte.

 
Linux webhotell (cPanel)
Du finner ip-adressen i den venstre stolpen (Stats) når du har logget inn i cPanel:
 
Windows webhotell (Plesk 10/11)
Logg inn i kontrollpanelet og trykk på "Websites & Domains":
 
 
Du finner ip-adressen under "Web Hosting Access":

Søk i hjelpesidene:

Kategorier