Hjelpesider

[VPS] Sentral brannmur - hvilke porter er åpne?

Alle våre nettverk står bak sentrale brannmurer som regulerer trafikk inn til (og til dels ut fra) VPSene. Disse brannmurene er åpnet for et sett med vanlige porter. Porter som ikke ligger i dette settet er i utgangspunktet stengt.

 
 

Standardporter åpne for innkommende trafikk

 • 21 FTP (TCP)
 • 22 SSH (TCP)
 • 25 SMTP (TCP)
 • 53 DNS (TCP/UDP)
 • 80 HTTP (TCP)
 • 110 POP3 (TCP)
 • 443 HTTPS (TCP)
 • 587 SMTP ALTERNATE (TCP)
 • 993 IMAP ALTERNATE (TCP)
 • 2082 CPANEL HTTP (TCP)
 • 2083 CPANEL HTTPS (TCP)
 • 2086 WHM HTTP (TCP)
 • 2087 WHM HTTPS (TCP)
 • 2095 CPANEL WEBMAIL HTTP (TCP)
 • 2096 CPANEL WEBMAIL HTTPS (TCP)
 • 8080 ISPConfig Admin (TCP)
 • 8401 Plesk DB-admin (TCP)
 • 8443 Plesk HTTPS
 • 8880 ISPConfig Custom/Plesk HTTP (TCP)
 • 10000 Webmin Admin (TCP)
 • PING

Servere aktivert før 01.12.2013 og servere hvor vi vet at cPanel benyttes bruker samme regelsett, med unntak av portene fra og med 2097 og oppover (da disse ikke er i bruk på cPanel-servere). Managed cPanel-servere mangler i tillegg port 22 (SSH).

 

Dersom du har behov for endringer (åpne porter som ikke står i listen eller fjerne noen av portene som er åpne) kan du ta kontakt med support. Merk at noen porter er permanent stengt. Dette gjelder først og fremst porter som gjerne brukes til IRC eller i forbindelse med spillservere. Endringer må utføres av sikkerhetsansvarlig, men vil normalt være på plass innen 24 timer (med unntak av helger).

Søk i hjelpesidene:

Kategorier