Varsel om nedetid 13/06/2017

I forbindelse med bytte til nye "smarte" strømmålere kan man oppleve nedetid på enkelte tjenester 13. juni i tidsrommet mellom kl. 10.30 og 20.30. Agder Energi, som eier nettet, mener at byttet "mest sannsynlig" kan gjøres uten at strømtilførselen må frakobles da målerne vi benytter i dag fungerer på en måte som gjør dette mulig.
 
Vi ber likevel om forståelse for at det kan oppstå avbrudd av kort varighet i forbindelse med målerbyttet.

Publisert 2017-06-10 10:14:56