Egenerklæring for norske .no-domenenavn

Bruk skjemaet under for å fylle ut egenerklæring for norske .no-domenenavn. Egenerklæringen er obligatorisk for alle .no-domenenavn.

Merk spesielt følgende regler for registrering av .no-domenenavn:

 • Hver organisasjon kan til enhver tid ha maksimalt 100 .no-domenenavn
 • Privatpersoner kan maksimalt ha 5 .no-domenenavn
 • Norske .no-domenenavn må være knyttet til et norsk organisasjonsnummer eller fødselsnummeret til en person over 18 år som har norsk postadresse
 • Et .no-domenenavn kan ikke reserveres mens du venter på at organisasjonen blir registrert i Enhetsregisteret.
 • Ved innsending av egenerklæringsskjemaet under bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert "Regelverk for .no (navnepolitikken) "


Registrering av .no-domenenavn for privatpersoner
Skal du registrere .no-domenenavn som privatperson må du først lage en personidentifikator. Dette gjør du i PID-automaten på Norids nettsider, som du finner på denne adressen: PID-automat (åpnes i nytt vindu)

Skjema for egenerklæring

Egenerklæring ved registrering av domenenavn
Ved signering av denne erklæringen, binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere et domenenavn under .no. Erklæringen og det regelverket som til enhver tid gjelder utgjør til sammen kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten.

Jeg erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

 • ikke er i strid med regelverket, se http://www.norid.no/navnepolitikk.html
 • etter min kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
 • ikke er i strid med norsk rett
 • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Jeg har satt meg inn i de kravene som regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet, og er kjent med mine rettigheter og plikter.

Jeg er kjent med at
 • Norid samler inn og behandler opplysninger om domeneabonnementer for å kunne oppfylle avtalen med meg som abonnent og forvalte det norske toppdomenet på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur.
 • Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon om abonnementet, meg som abonnent, teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er forhandler for domenenavnet. Som abonnent har jeg full adgang til å oppgi en anonymisert e-postadresse i kontaktfelt så lenge adressen kan brukes til å kontakte meg.
 • klager på min registrering kan behandles av Domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som følger av regelverket. Som abonnent blir jeg bundet av Domeneklagenemndas avgjørelse, og jeg må dekke klagegebyret hvis klager får medhold.
 • Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne erklæringen, eller som på annen måte er i strid med regelverket eller formålet bak regelverket.

Som abonnent plikter jeg å følge det regelverket som til en hver tid gjelder, og holde meg oppdatert om endringer i regelverket. Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale årsavgiften, godtar jeg det regelverket som gjelder.

Abonnentinformasjon

Organisasjonsnummer skal bestå av 9 siffer uten mellomrom. Ikke ta med "NO" eller "MVA".
Organisasjonsnavn må staves på samme måte som det er registrert i Enhetsregisteret.
Hvis du ikke har pidnummer må du generere det på Norids nettsider: PID-automat (åpnes i nytt vindu)
Fyll ut feltet for e-postadresse dersom du ønsker å få tilsendt en kopi av egenerklæringen. Denne e-postadressen blir ikke lagret, og vil ikke bli knyttet til kundeinformasjonen.

Domenenavn

Nedenfor skriver du inn navnet på domenenavnet/-navnene som erklæringen gjelder.
Domenenavnet skal skrives uten www. foran (f.eks.: mittdomene.no, ikke www.mittdomene.no).

Hvis du har fått PIN-kode kan du gå til et ferdigutfyllt skjema her:
Jeg har PIN-kode

Postadresse


UENO Agdernett AS
Linnegrøvan 19
4640 SØGNE

Besøksadresser:
Administrasjon:
Linnegrøvan 19, Søgne

Kurs og møter:
Kartheia 5, Kristiansand

Ta kontakt før du besøker oss. :-)

Kontakt oss

Varsle feil