Egenerklæring for norske .no-domenenavn

Bruk skjemaet under for å fylle ut egenerklæring for norske .no-domenenavn. Egenerklæringen er obligatorisk for alle .no-domenenavn.

Merk spesielt følgende regler for registrering av .no-domenenavn:

 • Hver organisasjon kan til enhver tid ha maksimalt 100 .no-domenenavn
 • Privatpersoner kan maksimalt ha 5 .no-domenenavn
 • Norske .no-domenenavn må være knyttet til et norsk organisasjonsnummer eller fødselsnummeret til en person over 18 år som har norsk postadresse
 • Et .no-domenenavn kan ikke reserveres mens du venter på at organisasjonen blir registrert i Enhetsregisteret.
 • Ved innsending av egenerklæringsskjemaet under bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert "Regelverk for .no (navnepolitikken) "


Registrering av .no-domenenavn for privatpersoner
Skal du registrere .no-domenenavn som privatperson må du først lage en personidentifikator. Dette gjør du i PID-automaten på Norids nettsider, som du finner på denne adressen: PID-automat (åpnes i nytt vindu)

Skjema for egenerklæring

Denne erklæringen utgjør, sammen med det regelverket som gjelder til enhver tid, kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten. Ved signering av erklæringen binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere domenenavn under .no.

Abonnenten erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

 • ikke er i strid med gjeldende regelverk, se http://www.norid.no/navnepolitikk.html
 • etter abonnentens kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
 • ikke er i strid med norsk eller internasjonal rett
 • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Abonnenten samtykker til
 • at klager på abonnentens registrering kan behandles av domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som følger av regelverket, og at abonnenten vil delta i klageprosessen og være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse
 • å holde seg oppdatert om regelverksendringer på www.norid.no og følge det regelverket som gjelder til enhver tid
 • at Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne egenerklæringen, eller som på annen måte er i strid med regelverket eller formålet bak regelverket
 • at kontaktinformasjon og registreringstidspunkt for domenet gjøres tilgjengelig på Internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via annen internettteknologi

Abonnenten har satt seg inn i de kravene regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet. Abonnenten er dermed kjent med sine plikter og rettigheter ved registrering og bruk av domenenavn under .no.

Abonnenten aksepterer at Norid ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av registrarens håndtering av søknader om domenenavn. Abonnenten aksepterer videre at Norid ikke kan holdes ansvarlig overfor abonnenten for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Norid når det inntrufne skyldes forhold eller omstendigheter som Norid ikke kontrollerer.

Abonnentinformasjon

Organisasjonsnummer skal bestå av 9 siffer uten mellomrom. Ikke ta med "NO" eller "MVA".
Organisasjonsnavn må staves på samme måte som det er registrert i Enhetsregisteret.
Hvis du ikke har pidnummer må du generere det på Norids nettsider: PID-automat (åpnes i nytt vindu)
Fyll ut feltet for e-postadresse dersom du ønsker å få tilsendt en kopi av egenerklæringen. Denne e-postadressen blir ikke lagret, og vil ikke bli knyttet til kundeinformasjonen.

Domenenavn

Nedenfor skriver du inn navnet på domenenavnet/-navnene som erklæringen gjelder.
Domenenavnet skal skrives uten www. foran (f.eks.: mittdomene.no, ikke www.mittdomene.no).

Hvis du har fått PIN-kode kan du gå til et ferdigutfyllt skjema her:
Jeg har PIN-kode

Postadresse


UENO Agdernett AS
Linnegrøvan 19
4640 SØGNE

Besøksadresser:
Administrasjon:
Linnegrøvan 19, Søgne

Kurs og møter:
Kartheia 5, Kristiansand

Ta kontakt før du besøker oss. :-)

Kontakt oss

Varsle feil