Hjelpesider

Forhåndsvisning av sider (Plesk 9)

Forhåndsvisning av nettsider

Du kan bruke forhåndsvisningsfunksjonen for å se nettsider du har lastet opp i Plesk selv om du ikke har publisert nettsidene og/eller hvis DNS peker til en annen adresse. Denne funksjonen er nyttig hvis du for eksempel har flyttet fra en annen leverandør, men ønsker å kontrollere at nettsidene er satt opp rikitg på vår server før du publiserer.

For å starte forhåndsvisning:
  • Logg på Plesk
  • Trykk på Site Preview (bildet)


Dersom du kjenner ip-adressen kan du også starte forhåndsvisning direkte i nettleseren ved å skrive inn forhåndsvisningsadressen:
http://<ipadresse>/$sitepreview/<ditt_domenenavn>

Eksempel:
http://212.125.204.216/$sitepreview/dittwebhotell.no

Søk i hjelpesidene:

Kategorier