Hjelpesider

Publisere nettsider med Apple iWeb

Apple iWeb er et program for å lage enkle nettsider og leveres med Apple Mac-maskiner. Fremgangsmåten for å publisere nettsider du har laget med iWeb til en FTP-server er den samme som for andre FTP-klienter. Siden vi av en eller annen årsak får langt flere spørsmål om publisering med iWeb enn hva tilfellet er for andre, mer populære FTP-klienter, har vi valgt å lage en egen beskrivelse av fremgangsmåten.

Informasjonen under gjelder for alle typer webhotell hos oss, enten du abonnerer på Linux webhotell med cPanel, Windows webhotell med Plesk, eller webhotell uten kontrollpanel. Forskjellen mellom disse er bare navnet på mappen (katalogen) du skal laste opp til.

Publisering

1. Trykk på Websted (eller navnet på det nettstedet du har valgt når du lagret det/publiserte det sist) til venstre på siden. Nå får du opp Innstillinger for webstedpublisering.
2. På valget Publiser til velger du FTP-tjener
3. Skriv inn valgfritt webstednavn og legg inn din kontaktadresse


FTP-tjenerinnstillinger

Tjeneradresse
Se velkomstmeldingen du fikk når du bestilte webhotellet. Vanligvis er dette ftp.[dittdomenenavn] (f.eks. ftp.mydomain.no) eller bare domenenavnet ditt (f.eks. mydomain.no).
Brukernavn
Se velkomstmeldingen du fikk når du bestilte webhotellet.
Passord
Se velkomstmeldingen du fikk når du bestilte webhotellet. Husk også at dersom du har endret passordet i kontrollpanelet etter bestilling, må du bruke ditt nye passord.
Katalog/bane
Hvilken mappe du skal publisere til er angitt i velkomstmeldingen.
- Abonnerer du på en Linux/cPanel-konto skal det her stå: public_html
- Abonnerer du på en Windows/Plesk-konto skal du skrive: httpdocs
- For andre typer webhotell lar du feltet stå tomt.
Protokoll
Velg FTP. Port skal stå til 21.

Websted-URL er adressen til ditt nettsted, f.eks. http://www.mydomain.no

Har du fortsatt problemer med å publisere nettsiden kan dette skyldes brannmurproblematikk på maskinen din eller i nettverket ditt. Dette kan normalt løses ved å veksle mellom Aktiv og Passiv FTP. Du kan også forsøke å deaktivere brannmuren midlertidig på maskinen mens du laster opp nettsiden. Merk også at mange "hjemmeroutere" ikke støtter publisering med Aktiv FTP. Du må da endre til Passiv FTP.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier