Hjelpesider

Aktivere Sitebuilder (Plesk)

Sitebuilder er et kraftig, men lettfattelig program for å lage hjemmesider uten kjennskap til webdesign og html-kode, og uten behov for å installere tredjepartsverktøy på datamaskinen. Hele prosessen foregår i nettleseren.

Viktig: Før du installerer Sitebuilder må du kontrollere at du har tilgang til å starte application pool. Dersom ikonet IIS Application Pool i kontrollpanelet er inaktivt (grått) har du ikke tilgang. Ta kontakt med kundeservice for å få lagt til rettigheter til å starte poolen.

OBS: Det er veldig viktig at installasjonen av Sitebuilder foregår i rekkefølgen som er skissert nedenfor. Aktivering av Sitebuilder før du har gjennomført de foregående punktene vil føre til at Sitebuilder ikke blir lagt inn med riktige rettigheter, og kan medføre at nettstedet må fjernes og legges til på nytt for å fungere igjen.

Aktivere Sitebuilder

1. Logg på Plesk kontrollpanel
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du skal opprette Sitebuilder i (bildet under):


4. Trykk på ikonet Web Hosting Settings (bildet under):


5. Kryss av for:
  • Create Web site using Sitebuilder
  • Microsoft ASP.NET support. Velg versjon 2.0 fra nedtrekksmenyen!
  • Additional write/modify permissions


6. Trykk OK for å lagre.Vent mens Sitebuilder settes opp. Dette kan ta noen minutter.

7. Ditt nettsted viser nå sannsynligvis bare meldingen "Service Unavailable". Dette skyldes aktiveringen av ASP.NET. Trykk på ikonet IIS Application Pool (bildet under):


8. Trykk Switch On (bildet under)


Sitebuilder er nå installert, og det har dukket opp en standardside på nettadressen din. For å starte redigeringen av ditt nye Sitebuilder-nettsted trykker du på ikonet Edit in Sitebuilder (bildet under):


Obs: Merk at Sitebuilder er en tredjepartsapplikasjon levert av selskapet Parallels. Ettersom Parallels leverer applikasjonen med lukket kode, har vi ingen mulighet til å yte brukerstøtte hvis du får programrelaterte problemer med koden. Du finner brukerforum for Sitebuilder på denne siden.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier